Akcyza na wyroby węglowe

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym (art.31a, ust,1) zwalnia się z akcyzy wyroby węglowe zużywane m.in. przez:

  • gospodarstwa domowe
  • organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych RP, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze o działalności leczniczej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  • w pracach rolniczych, ogrodniczych, hodowli ryb i leśnictwie

W związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym od 1 stycznia 2019 r. wymagane jest podanie numeru PESEL przez Kupującego w celu zakupu wyrobów węglowych zwolnionych z podatku akcyzowego.

Wraz z dostawą zamówienia Kupujący otrzyma oświadczenie dot. zwolnienia z podatku akcyzowego, które winien podpisać CZYTELNIE - osobiście lub poprzez wyznaczonego pełnomocnika posługującego się pełnomocnictwem do odbioru towaru, potwierdzonym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu).

Brak podania tych danych Sprzedawcy będzie skutkować doliczeniem do ceny towaru podatku akcyzowego zgodnie z przepisami obowiązującymi podczas dokonania sprzedaży.

Odbiór przesyłki przez inną osobę

W przypadku odbioru przesyłki przez inną osobę niż Kupujący należy przygotować pełnomocnictwo dla osoby odbierającej ją w imieniu Kupującego (akceptowane jest również odręcznie przygotowane pełnomocnictwo zgodnie ze wzorem).

Wzór pełnomocnictwa

Użytkowanie wyrobów do innych celów

W przypadku użycia wyrobów węglowych przez Kupującego do celów innych niż uprawniające do zwolnienia z akcyzy, Kupujący będzie zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku akcyzowego na zasadach przewidzianych w Ustawie.

Chcąc udogodnić Ci korzystanie z naszej strony wykorzystujemy pliki cookie, które są umieszczane na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. Pliki te pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby i dzięki temu doskonalić funkcjonalności naszej witryny. Są one także wykorzystywane do dostarczania spersonalizowanych treści i reklam. Część z plików jest niezbędna do prawidłowego działania serwisu i jego funkcjonalności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookie, możesz łatwo zarządzać swoimi uprawnieniami, np. we własnej przeglądarce internetowej lub po wybraniu opcji Zarządzaj cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności i Polityce Plików Cookies.
Zezwól